Povrchová úprava materiálu ekologickou neabrazivní metoda-suchým ledem CO2

Co je suchý led

Suchým ledem se rozumí oxid uhličitý v pevné formě. Narozdíl od běžného vodního ledu, který existuje při teplotě 0° C a níže, je suchý led extrémně chladný, jeho teplota je –79 °C. Oproti vodnímu ledu suchý led za normálních atmosférických podmínek netaje, ale sublimuje – tzn. přechází z pevného stavu přímo do plynného skupenství, aniž by zkapalnil, přičemž se uvolňuje plynný oxid uhličitý.

 

Jak se suchý led vyrábí?

Suchý led se vyrábí v zařízení s názvem peletizér z kapalného CO2. Plynná forma CO2 je nejdříve upravena do kapalného skupenství. Kapalné CO2 je skladováno v zásobníku pod tlakem okolo 20 bar. Ze zásobníku je kapalina vedena do peletizéru potrubím před dávkovací ventil kde dojde ke změně teploty a tlaku. Tento pokles způsobí změnu skupenství kapaliny na sníh. Sníh CO2 je dávkován do válce peletizéru kde píst posléze protlačuje sníh matricí s otvory o průměru 3 mm. Za matricí padají pelety suchého ledu.

 

Vlastnosti suchého ledu

  • je přírodním chladivem s vysokým chladicím výkonem
  • je bez zápachu a hygienicky nezávadný
  • neobsahuje choroboplodné zárodky
  • je bakteriostatický a vytlačuje vzdušný kyslík
  • netaje, nezanechává mokré stopy a nepoškozuje tak zboží ani jeho balení

 

Tryskání suchým ledem

Technologie tryskání (čištění) suchým ledem je moderní progresivní metoda šetrná k čištěnému materiálu a k životnímu prostředí.
Při technologii odstraňování nečistot suchým ledem, nedochází k poškození čištěného povrchu materiálu a ani ke generování sekundárního odpadu, jelikož oxid uhličitý přechází do okolní atmosféry a na místě zůstává pouze původní materiál a odstraněné nečistoty, které lze odsát.
 

Proces probíhá v jednotlivých fázích

Kinetická energie - velmi rychle letící pelety (až 600 m/s) způsobí tříštění a odstranění vrstvy znečištění.
Teplotní šok - vlivem nízké teploty proudu pelet dochází ke zkřehnutí a smrštění vrstvy znečištění a jejímu snadnějšímu odloučení od základního materiálu.Teplota suchého ledu je -79°C.
Sublimace - Nárazem se pelety přemění na plynný oxid uhličitý, čímž se objem proudu zvětší až 700-800 krát. Tento proces způsobí, že se póry v čištěném materiálu rozšiřují a jeho odstranění je snazší.

 

Výhody čištění suchým ledem

Šetří čas. Výrazně zkracuje dobu čištění tím, že eliminuje potřebu rozebírat a znovu sestavovat strojní části. Tryskání suchým ledem lze použít i pro zařízení používaná v potravinářském průmyslu. Při tryskání suchým ledem nevznikají plyny škodlivé pro zemskou atmosféru. Čištění suchým ledem může být použito i tam, kde voda písek, nebo jiné čistící prostředky nejsou povoleny. Při tryskání suchým ledem nevzniká žádný sekundární odpad. Tryskání suchým ledem je bezpečné a netoxické (pelety se po dopadu na čištěný povrch rozptýlí v atmosféře). Při čištění tryskáním suchým ledem je omezeno či zcela vyloučeno vystavení pracovníků nebezpečným chemickým látkám (a s tím i odpovědnost společnosti za ohrožení zdraví svých zaměstnanců).

Povrchová úprava materiálu ekologickou abrazivní metodou-pískováním

Tryskání neboli pískování se nejčastěji využívá k odstranění nečistot z různých povrchů za pomocí proudu jemných částic. Obvykle jde o stavby či kovy.

Zdroj suroviny

Tato surovina je ve formě taveniny produkovaná ve výtavných ohništích při poloredukční atmosféře a teplotě okolo 1 400°C. Po prudkém ochlazení vodou vzniká granulovaná sklovina.

Životní prostředí

Tento mimořádný abrazivní materiál je vzhledem ke svému složení šetrný k okolnímu prostředí. Splňuje nejpřísnější ekologická kritéria a je tak schopen nahradit dosud nejpoužívanější abrazivo - křemičitý písek.